Zápis z březnové schůze HO n.h. DAVYS  KLUBU

  konané dne 6. března  2001 a zapsané dne 9. března 2001 Karlem H.

----------------------------------------------- 

1/  Funkce se ujal nový předseda HO n.h. DK (míněno zřejmě horolezecký oddíl nefunkčních horolezců DAVYS klubu - nějak se nám to označení začíná vžívat - pozn. PJ) - pan Pavel Janoušek.

Byl vybrán po duchaplné rozmluvě výboru oddílu na výborové schůzi konané dne 5. března 2001.

Sám sebe nazval „ mužem akce a zlých zpráv ... „  , což v přeneseném slova smyslu zřejmě znamená, že s dobrými zprávami může přicházet každý  rovnou, kdežto, bude - li mít někdo zprávu špatnou, přefiltruje ji přes náčelníka, kterej potom slízne první vlny nevole ...

2/ Další, nikoliv nepodstatné body ::

·       knihovna je založena ( vybírejte na www a čtěte )

·       Kelly upozornil, že ne každý má přístup k internetu !! ano ! a proto, jak náčelník slíbil, budou na každé schůzi k mání veškeré proběhlé informace a zprávy ve formě slova tištěného na papíře

·       Davys Klub, jmenovitě Petr Lukačovič, se stal správcem skalní oblasti Šárka - jsme proto vyzváni, abychom v této lezecké lokalitě ( která, mimo jiné, už dva roky nemá výjimku od ochranářů ) to správcovství dělali. V tuto chvíli prosíme ( my, výbor ) o nápady - jak zabránit erozi, co zvěř a ptactvo, květiny též nepomíjeje, jak zabezpečit cesty, jak zabránit turistům v procházení žlabů, co čištění skal, přejištění, sběr odpadků, odstraňování náletů, výsadba nových hodnotných dřevin, značení skal, omezení lezení na některých lokalitách apod. - to vše pro to, aby nám ( t.j. všem horolezcům ) bylo zase povoleno zde lézti - naše návrhy asi půjdou na svaz a ten pojedná s ochranáři a dalšími úřady ( ??? ).

·       ČHS ( jm. MUDr. Rotman ) laje, že oddíly nehlásej úrazy - čiňte tak, prosíme ... a nedbejte na to, že dost úrazů se stává proto, že člověk  je blbej, zle se vám smát nikdo nebude  ( hlášení, prosím, přímo na schůzích - nebo, že bychom  udělali na www formulářík ?? ) (- formulářík je v plánu - pozn. PJ)

·       pohlédňete občas na www ČHS ( nebo si nechte vyjet ) - dozvíte se celkem dost zajímavostí - třeba i to, že se nesmí lézt v Jizerkách a jak jsou na tom Sušky ( Hlavní a Vlajková, instruktor II. tř. + 3, instruktor I. tř. + 5 atd. apod., etc ... )

·       AKCE - tak skutečně platí, že :: 24. března chytání pádů na Klokočkách

·       sraz zde ( t.j. na Klokočkách ) nejpozději v 9.30 hod

·       kdo nezná cestu, tak mapa okolí Turnova ( ne Trutnova ) s tím, že se odbočuje na Dolánky ...(POZOR!!! Toto není úplně přesné. Přesně popsanou cestu máte v mailu, který už vám pravděpodobně přišel. Nepřišel-li, volejte karla. Byl tam a jistě vám rád poradí - pozn. PJ)

jízda vlastními vozy  a to :

Mašek + Kelly, Tereza, Honza Kutílek

Hanzal + Petr ( ten nový ), Vendula, Jakub

Buček + Martina (?), pes (?), Honza Říha + 1 volné m.

Smejkal + Vaškovi (2ks), Olinka, Gábinka, Michal

Hrdý + Máca, Pavel J., Jana, Jirka

další případní zájemci buďto dalšími vozy dle možností, nebo vlak, autobus ...      

·       po akci, která členy oddílu se zaplacenými příspěvky nebude stát nic ( jenom v autech rozpočítané jízdné ) a členy oddílu bez zaplacených příspěvků 100,00 Kč splatných před zahájením akce na místě ( plus to rozpočítané autové jízdné ) je ...

·       druhý den ráno, t.j. v neděli 25. března  od 10.30 min objednaná hala na Ruzyni - budou tady uzavřené oddílové závody ve volném lezení na překližce - sražme se před halou, prosím, nejpozději v 10.15 ... hala je naše na 2 a půl hodiny,  akci vede Miloš Václavek a opět platí již výše řečené o placení - ti, kteří nebudou mít zaplacené příspěvky, budou pobyt v hale platit dle platného sazebníku Vaška Maliny do rukou výboru před zahájením akce

·       tak - a je tady zase jaro, lezte, lezte dobře a bezpečně a pište si to, protože je na světě celoroční oddílová soutěž - - bližší na www a na formulářích pro tento účel otcem soutěže náčelníkem Pavlem vytvořené

·       Jakub Karč má nové telefonní číslo 0608 / 820 157

 

(( jo, na ty pády !!!  přílbice s sebou a nějaké to trhatelné oblečení ... ))

A na další schůzi ( 3.4.2001) od 18.15  bude přednáška o první pomoci (MUDr. Jiráčková). - určeno pro všechny, zvláště pak pro ty, kdo se pravými horolezci nazývat chtějí, zdraví své i jiných chránit a na výboru o známku ČHS žadonit!!! (pozn. PJ)