Zápis ze schůze oddílu dne 6. února 2001

Po úspěšném a příjemném týdny v Tatrách jsem se sešli a - ať už funkční nebo nefunkční, schůzovali jsme. Snad dost aktivně a věcně.

Základní body nastíněné Pavlem Janouškem byly projednány a výsledky těchto jednání a rozhovoru byly vzaty za platné a závazné.

1) Nový výbor .........Pavel Janoušek

                                Vojtěch Hanzal

                                Marcela Matějů

                                Jarda Smejkal

                                Michal Štembera

                                Karel Hrdý

                        ..... zatím nebyl jmenován předseda (úkol na další schůzi) a výbor tento byl schválen 16 hlasy - dalších 6 se zdrželo hlasování a - dle prezenční listiny - 2 lidé se nevyjádřili. (prezenční listina je na konci tohoto zápisu - pozn. PJ)

Výbor je tvořen 4 instruktory (4 prvně jmenovaní) a neinstruktorským zbytkem (5. a 6. jmenovaný).

2) Odsouhlaseny byly příspěvky:      400,- Kč ročně pracující

                                                       250,- Kč ročně studující

3) Nastínili jsme si rámcový program oddílu. Bude spočívat - vedle neutuchající intenzívní horolezecké činnosti samotné - ve zdokonalování nás horolezců jako takových po stránce teoretické i praktické (školení, přednášky - zdravověda, meteorologie ... GPS, chytání pádů, metodické dny).

Výbor Michal Š. poté přislíbil pracovat na náplni i organizaci cest ven (tj. do zahraničí).

4) Výbor doporučil členům oddílu absolvovat zdravotní prohlídku u sportovního lékaře.

5) Výbor též žádá a pobízí členy i členky, aby nelenili a vymýšleli, objevovali, doporučovali, pídili se a vůbec všemožně se snažili o zpestření  těch dnů, kdy je možno být horolezcem - horolezkyní. A nemělo by nám stačit málo.

6) Máte-li průvodce a knihy s tematikou nejen horolezeckou, ale i cestovatelskou a jste-li ochotni knihy půjčit v rámci oddílu, dejte to na schůzích výboru vědět. (nebo mi to mailněte - pozn. PJ)

7) Nejbližší oddílové akce - 24. března chytání pádů na Betlémkách (přesné info na březnové schůzi)

                                         - 25. března závody na Ruzyni (halu již objednal Miloš Václavek)

 

Zapsal se zpožděním dne 1. března 2001 Karel Hrdý.

 

Prezenční listina ze schůze 6.2.2001

Pavel Janoušek

Marcela Matějů

Miloš Václavek

Petr Vašek (+ Fíša)

Jarda Smejkal

Marek Hudema

Martin Klaus

Jirka Mazura

Tereza Podlešáková

Daniel Horyna

Honza Říha

Jakub Karč

Ivan Ďuran

Pavel Šedivý

Dušan Kellinger

Vojta Hanzal

Vendula Bašková

Karel Hrdý

Michal Štembera

Jan Mašek

Pavel Mezera

Honza Kutílek

Gábina Šliková